2. Forns romans de Vilassar

Espai industrial romà format per tres forns excavats a l’argila. Els dos forns grans diferencien la cambra de combustió de la de cocció mitjançant una graella de separació. El tercer forn comparteix en un mateix espai les dues cambres i presenta un praefurnium, o corredor d’accés.

Aquests forns van estar en funcionament els segles I i II dC, i dedicaven la seva producció a materials de construcció (teules i ímbrex) i a grans recipients (dolies) ceràmics que abastien les viles romanes properes.

Descripció

forns_fornaca

Els forns de la Fornaca, jaciment única a Catalunya, són considerats un dels forns d’època romana més ben conservats del món.

El jaciment consta de tres forns dels s. I i II dC. dedicats a la producció industrial de material ceràmic de gran format (com dolies, ímbrex, tègules i maons), i d’un abocador utilitzat per llençar-hi les peces fragmentades.

detall_forns

El grup arqueològic de Vilassar de Dalt havia documentat l’existència d’un forn situat al camí de Mataró a l’any 1949. Posteriorment, des del Museu de Vilassar s’impulsar la seva neteja i consolidació inicial de part de les estructures d’un forn. La resta del jaciment (dos forns més) no serien descoberts fins a l’any 2002 arrel d’unes obres per a la urbanització de la zona. A partir d’aquesta última descoberta se’n féu una excavació i estudi en profunditat, a partir del qual s’establiren les cronologies i tipologies d’ús, i se’n recuperaren gran quantitat de restes arqueològiques que actualment es troben catalogades en els fons del Museu.

forns_romans

A l’any 2006 s’inaugurà el Recinte Arqueològic de la Fornaca, reforma de forma integral per possibilitar la conservació del jaciment arqueològic i alhora, adequar-lo per a la seva visita. 

 

 Tribuna de Arqueologia: “La terrisseria romana de la Fornaca (Vilassar de Dalt)”

 

 Descarrega aquest dibuix

2_Forns_VilassarPintaMoltBe