4. Torre de can Maians

La comarca del Maresme està farcida de torres de defensa amb la doble funció de ser talaies de vigilància i elements de refugi i protecció d’atacs. A la zona costanera, durant els segles XVI i XVII, eren fonamentals per vigilar els atacs de la pirateria.

La torre de can Maians té quatre plantes d’alçada i un terrat coronat amb merlets i matacans. Està adossada a l’antic Mas Eroles, que va obtenir l’any 1551 el privilegi reial de construir la torre de defensa que, des de fa segles, és la porta d’entrada de Vilassar.

Torre de ca l’Eroles o de can Mayans.

En bon estat de conservació. Està situada al costat de la casa coneguda per can Mayans, que fins al segle XVII era el mas Eroles. Fou construïda l’any 1551. Es una torre rodona, de quatre plantes cobertes amb volta i terrat amb corsera. La torre estava separada de la casa i s’hi accedia per un pas elevat a nivell de la segona planta. Una escala de cargol permetia l’accés a les plantes superiors i al terrat. A la primera planta hi ha un magnífic finestral. A totes les plantes hi ha espitlleres. La planta baixa fou convertida en capella l’any 1795, moment en ei qual s’hi obrí una porta. L’any 1992 fou necessari enderrocar la corsera, perquè hauria caigut, i, ara per ara, no ha estat reconstruïda. La torre dels Eroles figura en el mapa de Vilassar de l’any 1777 amb una imatge molt similar a com ha pervingut fins als nostres dies.

CanMayans_mapa1777
La torre i la casa dels Eroles (can Mayans) segons el plànol de 1777

Referències documentals.
La torre fou feta construir l’any 1551 per Bernat Eroles coincidint, amb un ensurt per causa de moros a la zona vilassarenca. El permís per construir la torre es conserva a l’arxiu de can Mayans. Fou atorgat pel príncep Felip, futur Felip 11, el 30 de juliol del mateix any 1551. En el document original, en llatí, s’indica que

…segons se’ns ha dit, vos, el nostre vassall Bernat Eroles, pagès, teniu la vostra casa a la parròquia de sant Genis de Vilassar, cap i prop de la mar, i per causa de les freqüents incursions marítimes dels moros sarraïns i turcs que en els nostres dies infesten les comarques d’aquest Principat, teniu molta necessitat de defensa i salvaguarda vostra i de la vostra família…

Més endavant el document afegeix que volent defensar les vostres famílies i persones dels pirates i dels demés enemics de la nostra regia Magestat s’autoritza Bernat Eroles per edificar i construir o fer edificar i construir al costat de casa vostra i en la vostra propietat, on millor us sembli i us convingui, una torre rodona o d’altra forma, forta, apta i suficient per a la vostra defensa i de les
persones i coses de la vostra família, i que serveixi per a l’expulsió dels moros sarraïns i turcs, així com dels altres enemics de la reial Magestat, per invadir-los i causar-los tota mena de mals.

Text: Josep Samon, NOTES HISTÒRIQUES ENTORN DE LES TORRES DE DEFENSA DELS MASOS DE VILASSAR

Més informació sobre Can Maians http://www.museuarxiu.snailand.com/

wikipedia Enllaç wikipedia:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Can_Maians

Fotografies de Can Maians a “Pobles de Catalunya”

 Fotografies de Can Maians a “Catalunya Medieval”

 Torre de defensa del mas de Ses Eroles o Can Maians a “FestaCatalunya”

 

Descarrega aquest dibuix

4_Torrel_VilassarPintaMoltBe